משוביםתש"ף
תשע"ד התוכנית לבנות


     דוח סיכום התוכנית